RODO

Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji), ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, e-mail: sklep@znakniezlomny.pl. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: odo@muzeumzolnierzywykletych.pl lub korespondencyjnie na adres ADO. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO. Podanie danych wymaganych do korzystania z zakupów internetowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi i wynikający z przepisów prawa. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.