Strona główna oksydowana Numizmat – gen. August Emil Fieldorf ps. Nil | oksyd – 1 WILK
Promocja!

Numizmat – gen. August Emil Fieldorf ps. Nil | oksyd – 1 WILK

20,00 10,00Produkt dostępny w magazynie

Numizmat upamiętniający gen. Augusta Emila Fieldorfa PS. „Nil” – organizatora i dowódcę Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, jednego z najbardziej zasłużonych żołnierzy AK i polskiego podziemia niepodległościowego. Na awersie widnieje portret „Nila”, a na rewersie stylizowany wizerunek głównego budynku Muzeum (dawnego aresztu śledczego w Ostrołęce).

  • Materiał: mosiądz oksydowany
  • Średnica: 32 mm
  • Masa: 12 g
  • Rok wybicia: 2015

August Emil Fieldorf (1895 – 1953) ps. „Nil” – pułkownik piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, generał brygady Polskich Sił Zbrojnych, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK. Podczas pierwszej wojny światowej służył w Legionach Polskich na froncie wschodnim. W sierpniu 1918 r. przystąpił w Krakowie do Polskiej Organizacji Wojskowej. W kampanii wrześniowej dowodził 51 Pułkiem Piechoty Strzelców Kresowych im. Giuseppe Garibaldiego 12 Dywizji Piechoty. Po jego rozbiciu przedostał się na Zachód, gdzie wziął udział w tworzeniu polskich sił zbrojnych. Mianowany pierwszym emisariuszem Rządu i Naczelnego Wodza do kraju. Do Warszawy powrócił na początku września 1940 r. W sierpniu 1942 r. mianowany dowódcą Kedywu KG AK. Wydał rozkaz likwidacji generała SS w Warszawie Franza Kutschery. Współtworzył organizację „NIE”, przygotowywaną do podjęcia działalności w warunkach okupacji niemieckiej. Od października 1944 do 19 stycznia 1945 r. zastępca dowódcy AK gen. Leopolda Okulickiego. Aresztowany przez NKWD na początku marca 1945 r. i wywieziony do obozów pracy na Uralu. Wrócił do Polski w październiku 1947 r. Ujawnił się w wyniku amnestii w lutym 1948 r. Aresztowany 10 listopada 1950 r. Pomimo tortur odmówił współpracy z UB. 16 kwietnia 1952 r. skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 r. w wiezieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Zrehabilitowany w marcu 1989 r. W 2006 r. pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Miejsce pochówku pozostaje nieznane.

Additional Information

Weight 0.01 kg
Dimensions 3.6 × 3.6 cm